mikro2

Certifikat

ISO 9001:2015
Storebrogjuteriet är sedan hösten 2004 certifierade enligt ISO 9001

ISO 14001:2015
Storebrogjuteriet är sedan hösten 2004 certifierade enligt ISO 14001

Kvalitets och miljöpolicy

  • Vårt kvalitets- och miljöarbete ska konkretiseras i klara mål som syftar till ständiga förbättringar
  • Vi ska alltid uppfylla de lagar och krav som ställs i lagstiftningen samt andra krav som ställs på verksamheten
  • Vi ska alltid sträva efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt samt att förebygga föroreningar
  • Vi ska vara lyhörda och ta fasta på kundernas krav och uppfylla deras förväntningar
  • Vi ska hålla den kvalité på produkterna som kunderna förväntar sig
  • Vi anser att kvalité är när kunden kommer tillbaka och inte produkten
  • Alla anställda är ansvariga för kvaliteten på det arbete som utförs och som antingen direkt eller indirekt påverkar vårt åtagande mot kunden
  • Alla anställda ska känna till vår kvalitets och miljöpolicy och aktivt arbeta för att den uppfylls.

Utgåva 3 Storebro 2012-06-07

____________________

VD Olle Ahlström