material2

Materialkvaliteter

Vi gjuter i både seg- och gråjärn. Vi har kundanpassade järnkvaliteter både inom gråjärn och segjärn, ex:

  • Värmebeständigt, kundanpassat.
  • Bainitiskt segjärn (As-cast)