header_7tons1

Handformat gjutgods

Vi har specialiserat oss på handformat järngjutgods och denna tillverknings­metod passar bäst för korta serier, prototyper och enstaka produkter. I våra två formningslinjer kan vi erbjuda en flexibel tillverkning av gjutgods i vikter upp till 7000 kg. Vi gjuter gods i formstorlekar upp till 5000 x 3000 mm. Detaljerna tillverkas i grå- och segjärn samt i en mängd olika speciallegeringar med särskilda materialegenskaper.

Kvalitetskontroll i varje led
Vår flexibla produktion bygger på snabba omställningar mellan olika produkter och legeringar. För att verifiera smältor och produkter görs intern och extern kvalitetskontroll. Dessutom säkerställer olika kontrollintyg att produkt­kvaliteten blir den rätta.