Anno_slider1

Historia

ÅrtalHändelse
1728Stångjärnssmedja med stångjärnshammare. Storebro Bruk grundades av W M Pauli.
1736Storebro Bruk får egen masugn.
1808Claes Fries övertar Storebro Bruk och anlägger ett gjuteri.
1880Den ”stora bruksdöden” drabbar även Storebro Bruk och järntillverkningen upphör.
1960Ny formhall börjar byggas och står klar 1962.
1972Nytt renseri byggs.
1979Formning med furansand införs
1995Storebro Gjuteri AB köper ”Övre Brukets” fastigheter. Dessa byggs om till modellverkstad, modellförråd kärnmakeri och kontor.
1996Formhall byggs om.
1998Andersson & Rahmqvist Intressenter AB, ägare till Roslagsgjuteriet AB, köper Storebro Gjuteri och namnändrar till Storebro Handformningsgjuteri AB.
2002Stora investeringar görs i form av ny sandberedningsanläggning m m. Företaget namnändrar till Storebrogjuteriet AB.
2006Nötudden Invest AB köper Storebrogjuteriet AB.
2008Ny skrotgård 800m2 under tak. Storebrogjuteriet AB fyller 200 år.
2012Bläster med större kapacitet.
2015Nytt smältverk. Byter ut en smältugn mot två nya ugnar.
2019Storskogen förvärvar Storebrogjuteriet AB.