Fullform_slider

Fullformsgjutning

Spara tid och pengar med fullformsgjutning

Vi är ett av landets få gjuterier som arbetar med fullformsgjutning och dessutom gjuter produkter i segjärn med hjälp av frigolitmodell. De stora fördelarna med att använda frigolitmodeller vid enstyckstillverkning, och korta serier, är att du sparar både tid och pengar. Kostnaden för att ta fram en frigolitmodell är 10–25 % av kostnaden för en motsvarande trämodell. I de fall där en kärna behövs görs denna av zirkonsand.

Med denna teknik kan vi gjuta gods med vikt upp till 7 ton och i största format 5000x3000x1200 mm.

Lätt modell väger tungt vid prototyptillverkning

Tillverkning av prototyper är ett område där frigolitmodeller kan förenkla produktionen avsevärt. Istället för att använda sig av en svetsad konstruktion, som ofta är vanligt, tillverkas prototypen som gjutgods.

Vi använder oss av en speciell sorts frigolit och modellerna, som tillverkas i CNC-fräsar, får en mycket hög noggrannhet. Materialet bränns och förgasas vid avgjutningen.