teknik4

Teknikcenter

Vårt TeknikCenter – ett (h)järncentrum för gjuteriteknik.
Att tillverka högteknologiska gjutkomponenter kräver att man använder sig av bästa möjliga verktyg och avancerade metoder. Dessutom krävs det en hel del kunskap om gjutteknik och metallurgi. Allt detta tekniska know-how har vi samlat i vårt Teknikcenter. Här kan våra kunders konstruktörer och designingenjörer ta del av vår kunskapsbank och högteknologiska resurser.

Framgångsrikt samarbete börjar tidigt
Vår ambition är att komma in i ett tidigt skede. Får våra tekniker vara med redan i idéstadiet när en ny produkt ska tas fram, kan vi hjälpa till att optimera konstruktionsunderlaget för produktionen. På så vis kan vi tillsammans komma fram till den bästa, och mest kostnadseffektiva, produktionslösningen för komponenten.

Avancerad teknik prickar in toppformen
Vi använder oss av flera sofistikerade dataprogram innan din produkt tar form i vårt gjuteri. Vanligtvis får vi underlag i form av en CAD-fil som vi importerar till vårt CAD-system. Där görs en dynamisk modellering i 3D av ritningen. Om du inte har någon 3D-ritning på produkten kan vi hjälpa dig med detta.